۱/۰۳/۱۳۸۴

مرغ ما خروس است

دو سه روز پيش که به مادرم زنگ زدم که تبريک عيد بگم، موضوع سال «خروس» پيش آمد. قبل از هرچيز بايستی اين نکته را متذکر بشم که تفاوت مادر من با خواهران فمنيست از زمين تا آسمان است. او هيچوقت اهل عقايد فمنيست نبوده و بيشتر اهل دعا و منبر است. حتی هنوز به دکترهای مونث هم عقيده ندارد. ولی از لحن صدايش فهميدم که از اين موضوع سال «خروس» قدری عصبانی شده، و اين موضوعی بود که تا آن موقع راجع بهش فکر نکرده بودم.

همه اين سالها که بزرگ می شديم، همه اش حرف از سال «مرغ» بود، حتی اگر به مضراب آن دو بيتی قديمی اتکا کنيم که می گويد «همدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار» حرفی از خروس نيست. از طرف ديگر پارسال که سال ميمون بود، کسی حرفی برای زدن نداشت. کسی راجع بهش کارتونی نمی کشيد و مقوله ای نمی نوشت و در مورد محسنات حضرت خروس السلطنه داد سخن نمی داد. حالا که سال «خروس» شده همه در موردش وراجی می کنند.

اين جريان خروس از کجا شروع شد؟ کدام مقامی تصميم گرفت که مرغ بيچاره بعد از سالها خانه نشينی و تر و خشک کردن جوجه هايش ديگر کارش تمام شده و آقا خروسه با آن کمر شق و رق و آن صدای مردانه اش بايستی از اين ببعد تنها چيزی را همه که برای مرغ مادر مرده مانده بود از او بگيرد. از طرف ديگر، اين آقا خروسه بغير از قدم زدن به دور باغچه و زير صدای نخراشيده نتراشيده زدنش چه کار مثبتی در عمرش کرده که حالا بايستی سال را هم به اسمش بگذارند؟ اگر اين حضرت آقا هنر نهفته ای داشت که بتواند به آن افتخار کند، باز هم می شد به اين تغيير جنسيت رأی ممتنع داد. ولی هيهات فقط کارش روی گرده مرغ بيچاره پريدن است که اين موضوع هم بايستی با پيشرفت دانش بشری بزودی بی فايده شود. آنگاه است که آقا خروسه برای هميشه از اين يک نقش هم که هميشه در زندگی بازی کرده محروم شده و تبديل به سمبلی شود که نه بو خواهد داشت و نه خاصيت.

شايد هم دليل اينکه امسال را سال «خروس» کردند همين بوده. در جامعه مردسالار ما که مردها هر روز بايستی مرد بودن خودشان را ثابت کنند، و زنها با وجود همه محدوديتهايی که دارند هر روز از آنها پيشی می گيرند، شايد به سمبلی احتياج داشتيم که بگوييم هنوز مرد ميدانيم و هيچ عضوی از جماعت نسوان که شامل مرغ بی آزارهم می شود، نبايستی از ما پيشی بگيرد. و برای همين هم هست که اول مرغ را خروس کرديم و بعد سال خروس را اينقدر بزرگش کرديم. می خواهيم بگوييم که بعله، ما هنوز هم هستيم «قوقولی قوقو!»

سال خروس شما هم مبارک باد!


نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©