۴/۰۶/۱۳۸۴

احمدی نژاد – او دوستی برای دموکراسی نيست


در اينجا گوشه هايی از اولين مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد بعد از اينکه در انتخابات برنده شد آورده می شود:

*** سياست خارجی .................
*رابطه با آمريكا: ................
ما خواهان توسعه روابط عادلانه و متقابل با همه كشورها و ملت‌ها هستيم.
ملت ما امروز با يك خودباوری مسير تعالی و پيشرفت را طی مي‌كند و در اين راه نياز قابل توجهی به آمريكا ندارد.


* روابط با ساير كشورها: ......................
در سياست خارجی دولت ‪ ۷۰ميليونی اصول عدالت ، صلح ، همبستگی و توسعه روابط عادلانه متقابل و همه جانبه حاكم خواهد بود.
در سياست خارجی صرفا به توسعه سياسی توجه نمي‌شود، بلكه توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی نيز جايگاه خودش را دارد.
هر كس به دنبال خصومت ورزی با ايران نباشد مورد توجه ما در روابط خارجی است.


* روابط با كشورهای اسلامي: ........................
خليج فارس ، خليج صلح و دوستی است و توسعه روابط با كشورهای همسايه به ويژه كشورهای حاشيه خليج فارس و كشورهای عربی در برنامه‌های ماست .
ايران خانه و پشتيبان همه مسلمانان عالم است و در گسترش روابط گام‌های بلندی برداشته شده و برداشته خواهد شد و در دولت جديد نيز ما شاهد شكوفايی بيشتر در بين كشورهای اسلامی و منطقه خواهيم بود.


* مذاكرات هسته‌ای: ..................
فناوری صلح آميز هسته‌ای حاصل رشد علمی جوانان ملت ايران است. با حفظ منافع ملی و حق ملت ايران و اصرار بر اعتماد سازی متقابل ، مذاكرات را ادامه مي‌دهيم.
اگر طرف اروپايی تعهدات مسلم خود را انجام بدهد، شاهد اعتمادسازی خواهيم بود.
طرف اروپايی بايد از برج عاج كه در آن نشسته پايين بيايد و با ملت ايران از موضع غرور صحبت نكند.بحثهای نخ نما شده(حقوق بشر) به نظر من، خيلی كهنه وتهوع آور شده است.


*** مسائل اقتصادی ...................
* سرمايه‌گذاری داخلی و خارجي: ............................
تلاش خواهيم كرد كه بسرعت موانع سرمايه‌گذاری برطرف شود زيرا در كشور نيازمند ساختن و پيشرفت هستيم و اين نيازمند سرمايه‌گذاری درست و سالم است.
امروز برای سرمايه‌گذاری در كشور موانع اداری و ناهماهنگي‌هايی در تصميم گيري‌ها و همچنين امنيت سرمايه‌گذاری وجود دارد كه بايد برطرف شود و ما برای ساختن ايران از همه فرصت‌ها به خصوص ايرانيان عزيز خارج از كشور كه مايل به آباد كردن كشور خود هستند استفاده خواهيم كرد.
از فرصت‌ها و امكانات و سرمايه‌های جهانی كه با ما هماهنگ باشد، استفاده خواهيم كرد.
رويكرد من توسعه صنعت داخلی است و اولويت من تقويت توليد داخلی است.
من به دبنال پيشرفت صنعت داخلی هستم و با مونتاژ مخالفم.


*بورس: ........
ما از بازار بورس به عنوان بازار سرمايه با قوت حمايت خواهيم كرد.
بازار بورس، ابزار سرمايه‌گذاری و حلقه وصل توليد و سرمايه‌گذاری است.حتما گسترش پيدا خواهد كرد، البته با اصلاحاتي.
همه اطلاعات داخل بورس بايد به طور شفاف و عادلانه در اختيار مردم قرار گيرد و معاملات كاذب پشت پرده بايد از بين برود.
حجم دولت بزرگ است. برای كاهش حجم دولت ابتدا بايد فرصت‌ها را در اختيار متن مردم قرار دهيم و با اعمال سياستگذاري‌های مالی و پولی از سرمايه‌گذاري‌های مردم حمايت مي‌كنيم و وقتی مردم نقش خود را پيدا كردند، به مرور دولت كارها و مسووليت ها را واگذار مي‌كند.
مبارزه با فساد اداری و اقتصادی سياست قطعی دولت آينده است.


*** سياست داخلی ................
اعتدال مشی دولت است و هر نوع افراط و تفريط در دولت مردمی جايی ندارد و با آن برخورد مي‌شود و از همه توانها، فرصت‌ها و شايستگي‌هااستفاده مي‌شود.
در دولت مردمی منافع و عزت ملی و پيشرفت همگانی مدنظر است.
دولت بر آمده از اراده مردم،دولت مهر و عدالت است و مهر، دوستی و اعتدال جزو سياستهای قطعی دولت برآمده از اراده مردم است.
دولت عدالت،دوستی ومدارا، دولت همه ملت ايران و دولت برآمده از ملت است و مرزبندي‌های كاذب سياسی را به رسميت نمي‌شناسد، چرا كه دولت ما از هر تفكر و سيلقه و گرايشی خواهد بود.
دولت متعلق به همه ايرانيان و دولت هفتاد ميليونی است و طوری است كه همه ملت احساس كنند كه خواسته‌های آنان پيگيری مي‌شود و در يك كلام ، دولت مردم سالاری دينی است.


* جناحی نبودن دولت: ...................
سازمانهای اجرايی ما مملو از مديران دلسوز مردمی و عدالت محوراست كه از وجود همه اينها دردولت بعد استفاده مي‌شود.
در انتخاب همكاران ، جناح و گروه معنی ندارد.


*** مسائل اجتماعی و فرهنگی ............................
* ميراث فرهنگی ................
در اثر عدم هماهنگی برنامه‌های سدسازی و پروژه‌های عمرانی با بخش ميراث فرهنگي، صدها بنای تاريخی كشور غرق شده‌اند و يا در حال غرق شدن هستند.
حفظ ميراث فرهنگی يكی از وظايف قطعی دولت آينده‌است .
مديريت ميراث فرهنگی بايد از موجودی مكتوب، معماری و ميراث كشور و نيز از ويژگي‌های خلاق ملت ايران حفاظت كند. برنامه مشاركت مردم در حفظ و احيای ميراث فرهنگی نيز بايد در دولت آينده اجرا شود.


* نقد دولت توسط رسانه‌ها: .....................
فكر مي‌كنم نقد يك هديه الهی است. ما دست تمام كسانی را كه با نگاه نكته سنج و دلسوزانه همه امور كشور را مد نظر دارند و ضعفها و قوت‌ها را بيان می كنند مي‌فشاريم و مي‌بوسيم .
ما در دوره شهرداری برای اولين بار در مديريت شهری ، همه رسانه‌ها را كه اين سازمان را نقد كرده بودند، مورد تشويق و حمايت قرار داديم.


* حقوق بشر و آزادي: ...................
آزادی بزرگترين هديه خداوند به بشر و روح انقلاب اسلامی است و ما به دنبال آزادی حداكثری هستيم .
ما آزادی را در دو درجه محدود منحصر نمي‌كنيم، بلكه ‪ ۳۶۰درجه مي‌بينيم و آزادی در زمينه‌هايی چون اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی و اداره كشور نيز وجود دارد.
ما از نقض حقوق انسانی در دنيا مانند نقض حقوق اقليت‌های مذهبی و نژادی نگران هستيم و آماده‌ايم تا در يك فرايند همه مسايل را مورد بررسی قرار دهيم و در صورتی كه نگاه عوض شود نگاه عادلانه خواهد بود و آنگاه ادبيات روابط تغيير مي‌كند.
من حامی اجرای قانون هستم البته به عنوان رييس جمهوري، اگر جايی احساس كنم و مطمئن شوم حقی ضايع شده است از طريق قانونی برای استيفای حق تلاش خواهم كرد.


* نقش زنان در دولت آينده: ........................
در دولت من بنا بر شايستگی است. مرزهای جنسيتی تاثيری در انتخاب من نخواهد داشت.


* دانشگاهيان و دانشجويان : ..........................
دانشجويان، زبدگان و برجستگان و سرمايه ملت ايران هستند. حمايت از آنها در همه ابعاد و فراهم كردن فضای بالندگی ملی و سياسی آنها از برنامه‌های دولت آينده خواهد بود.
جهت‌گيری ما بر توليد علم و فرهنگ و پژوهش است. پژوهشی كه معطوف به پاسخگويی به نيازهای داخلی باشد.


* مسايل ورزشي: ...............
ورزش جزء ضرورت‌های زندگی است، ما ورزش را در چهار سطح همگاني، غيرحرفه‌ای ، حرفه‌ای و پهلوانی پيگيری مي‌كنم.
در سطح ورزش همگاني، بايد فرصت برای همه فراهم شود تا همه به ويژه بانوان ورزش كنند و ورزش به برنامه روزانه ايرانيان تبديل شود.
ورزش پهلوانی برخاسته از فرهنگ و تمدن ايرانی است كه سرشار از جوانمردي، فتوت و انسانيت است.
مشكلی كه امروز ما در كشور داريم، طرح جامع ورزش كشور است كه در دولت فعلي، همكاران من اين طرح را كامل مي‌كنند.
من ورزشكار و ورزش دوست هستم و در عرصه ورزش قهرمانی حضور داشته‌ام و مقامات اول و دوم را كسب كرده‌ام.


* آموزش و پرورش: ..............
تامين نيازهای آموزش و پرورش ازاولويت‌های دولت من است. حتی اگر از محل صرفه جويی ها، تامين نشود، اولويت‌ها را تغيير خواهيم داد.
امروزمردم سالاری در ايران بر پايه مشاركت و حضور آحاد مردم برپاست و پشت سر رييس جمهوری منتخب آنان آرای سنگين ملت قرار دارد.


* مبارزه با فساد اداري: .......................
مبارزه با فساد اداری در شمار سياست‌های قطعی ماست از جمله در بخش صنعت نفت .

اين سخنان به خوبی نشان می دهند که آنچه ليبرال های ايرانی در مورد خطر غلبه فاشيسم بر سيستم حکومتی ايران می گويند حقيقت پيدا کرده و بايستی با اين عقايد افراطی با تمام قوا مقابله کرد. همانطوريکه وزير دفاع آمريکا خاَطر نشان کرد: "او دوستی برای دموکراسی نيست."


نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©