۴/۱۴/۱۳۸۵

ضوابط برگزاری روزه سياسی چيست؟ از قرار معلوم رهبر معظم استفاده از چای قند پهلو را مجاز تشخيص داده اند. ولی آيا روزه سياسی شامل کاپوچينو هم می شود؟ آيا می توان برای سه روز پياپی بدون کاپوچينو زندگی کرد و هنوز به بحث های سوپر روشنفکرانه ادامه داد؟

رهبر معظم خودشان از ماه ها روزه سياسی گرفتن چه عايدشان شد که حالا اين مفهوم را جهانی و آنهم از نوع جهان آزاد می کنند؟ اگر شخص سومی که برايش روزه سياسی گرفته می شود، يک رهبر اتحاديه ای است، بهتر نبود که چند نفر از طبقه کارگر را هم در اين جنبش همراه می کردند؟ بهرحال کارگر جماعت بيشتر با چای قند پهلو خو گرفته اند و کاپوچينو زياد با ذائقه شان جور نيست.

رهبر معظم از هزينه دادن سخن می گويند. حق با ايشان است. بايستی هزينه داد. اگر قرار است در روزه سياسی شرکت کنيم، بايستی آماده و مهيا باشيم که برای سه روز لب به غذا نزنيم. چون اگر قرار باشد رسانه ها از اين تظاهرات فيلم و عکس خبری تهيه کنند، اولين چيزی که می خواهند ببينند بدن های نزار و چشم های گود افتاده است.

دوستان لطف کنند و از هم اکنون به فکر تهيه لوگو و برچسب و پوستر و غيره برای آزادی رهبر معظم بيافتند. چون به محض اينکه پای ايشان به مملکت رسيد، به هزينه پردازی خواهند پرداخت. آنوقت روز از نو و روزی از نو.


نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©