۵/۰۹/۱۳۸۵

خبر روز در آمريکای شمالی که حتی از کشتار ملت لبنان به دست نيروهای اسرائيلی هم پر اهميت تر است، موضوع اظهارات ضديهودی مل گيبسون، هنرپيشه آمريکايی/استراليايی است.

اين هنرپيشه/کارگردان مشهور در هنگام دستگيری به خاطر رانندگی در حال مستی، سخنانی را به زبان رانده که موجب شده کليه گروه های يهودی و صهيونيستی سخت برآشفته شده و از او خواسته اند که پوز‌ش طلبيده و معذرت خواهي نمايند. تمام رسانه های ليبرال آمريکای شمالی هم کار و زندگی شان را به کناری گذاشته اند و به اين موضوع داغ و جنجالی پرداخته اند.

حالا اين شخصيت سينمای هاليوود چه گفته که موجب اين سيل نکوهش شده است. از قرار معلوم در هنگام دستگيری و در حالی که مست و لايعقل بوده به خود جرأت داده که بگويد «يهوديان مسئول همه جنگ ها در دنيا هستند!»


بعد از اينکه خبر اين «فاجعه» به نشريات ليبرال درز کرده، مل گيبسون که زندگی کاری خودش را تمام شده می ديده و می دانسته که گروه های صهيونيست با او چه رفتاری خواهند داشت، به زانو افتاده و طلب پوزش کرده، گفته که مست بوده، نمی دانسته و از اين گفته خود سخت پشيمان است.

حالا فرض را بر اين قرار دهيم که اين هنرپيشه مشهور به جای مقصر دانستن قوم يهود (آنهم از روی مستی)، عرب ها ويا مسلمانان را مسئول همه جنگ ها در دنيا می دانست. آيا باز هم چنين جنجالی به راه می افتاد؟ در حقيقت هفته ای نيست که شاهد اظهارات اين چنانی از سوی عوامل دست راستی ويا حتی کمدين ها در مورد مسلمان ها نباشيم. به طوريکه پوستمان آنقدر کلفت شده که زير سبيلی در می کنيم. و انگار کم کمک امر به خودمان مشتبه شده که شايد در همه اين گفتارها حقيقتی نهفته باشد. شايد در حقيقت مسلمان ها را خوی جنگ جويی و تروريستی هست.

در همين حال کشتار مسلمانان و عرب ها در عراق و فلسطين و لبنان و افغانستان ادامه دارد. شايد اگر مل گيبسون مست نبود، چنين اظهار مي کرد: «يهوديان صهيونيست و حاميان آنها در دولت آمريکا مسئول کشتار مردم بيگناه و جنگ های خانمان برانداز در دنيا هستند.»


نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©