۷/۱۹/۱۳۸۵

چه احساسی می تواند داشته باشد؟
بعد از بيش از ربع قرن به موطن بازگشتن.
از همان خيابان ها گذر کردن
همان کوچه پس کوچه های کودکي
ديگر نه خاله ای هست و نه عمه ای
چهره های آشنا همه رفته اند
پدر هم رفته است
همه جايشان را به نسل جديد داده اند
نسل ناآشنا...نسل انقلاب
چه احساسی می تواند داشته باشد؟

********************************************
چه شب ها که در آرزوی قدم زدن در خيابان های تهران و کوچه پس کوچه های اصفهان سر شد.
آيا می تواند حقيقت داشته باشد؟
آيا واقعاً در خيابان «پهلوی» قدم می زنم؟
آيا براستی رايحه های خوش بازار اصفهان به مشامم می خورد؟
اين چهره های ناآشنا…


بيشتر در نوشته های بعدی....


نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©