۶/۰۲/۱۳۸۶

قابل توجه کسانی که هنوز در رويای انقلاب مخملين هستند

دوستان، هم ميهنان، از اتاق های فکری تان بيرون آييد. چمدان ها را ببنديد، انگار دارد راه دموکراسی در ايران به همت ديک چينی و همفکران ايرانی (بخوانيد عزيزان) و نومحافظه کار هموار می شود. قرار است ايران هم به جرگه سه کشور دموکراتيک منطقه بپيوندد. از همان نوع دموکراسی که در عراق و افغانستان راه انداختند و در اسرائيل (بخوانيد آپارتايد) وجود دارد.

ديک چينی خيال دارد که دوباره دموکراسی را صادر کند. ولی اين دموکراسی صادراتی از نوع مخملين نيست. ديک چينی و يارانش حال و حوصله اين سوسول بازی ها را ندارند. آنها اهل عملند، حالا بهايش هرچند صد هزار نفر که می خواهد باشد. بايستی دراز مدت فکر کرد.

راوی خبر آورده که آمريکا به احتمال زياد در ظرف شش ماه آينده به ايران حمله می کند. ولی اين بار هدف اصلی از بين بردن تجهيزات اتمی ويا سلاح های کشتار جمعی نيست. اين حمله هدف بسيار مهم تری دارد. اين حمله می خواهد يک گروه تروريستی را از ميان بردارد که از قرار معلوم تنها مانع واقعی بر سر راه ايرانی دموکراتيک و منطقه ای عاری از سلاح های کشتار جمعی (به غير از اسرائيل) است. برای همين هم هست که چو انداخته اند نيروی انتظامی يک کشور مستقل در حقيقت يک گروه تروريستی است؛ گروه تروريستی که به فرماندگی شخص اول مملکت است.

البته اين موضوع که رهبر مملکت فرمانده اين گروه تروريستی است هم زياد اهميتی ندارد. اين مسائل جزئی هيچوقت جلوی آمريکا را نگرفته تا آزادی را به مردم آزادی نديده‌ی رنگين پوست ارزانی دارد.

حالا هم مدتهاست که فاکس نيوز دارد افکار عمومی آمريکايی را برای اين حمله آماده می کند. احتمالاً رسانه های ديگر آمريکايی هم از فاکس نيوز پيروی کرده و اوضاع را برای يک فاجعه ديگر در منطقه آماده خواهند کرد. چون برای اکثريت مردم آمريکا اين جنگ ها در سرزمين های دور دست مثل بازی کامپيوتری است بين قوای نيکی و پليدی . از همان نوع نبردهايی که در فيلم های هاليوودی می بينند.


نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©