۶/۳۱/۱۳۸۶

يک مرد خطرناکمی گويند به دنبال جنگ افروزی است، با اينکه خودشان هم اذعان کرده اند قدرت تصميم گيری در مورد موضوعات دفاعی را ندارد.

می گويند می خواهد اسرائيل را از صفحه تاريخ محو کند، با اينکه بارها و بارها گفته که ايران خيال حمله به هيچ کشوری را ندارد.

می گويند هولوکاست را انکار کرده، با اينکه همواره از پاسخگويی به دو پرسش اصولی اش طفره رفته اند.

می گويند به دنبال صلاح هسته ايست، با اينکه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی علناً اعلام کرده که شواهدی وجود ندارد.

می گويند يک مرد ديوانه است...

می گويند احمق است ...

می گويند به دنبال سلطه جهانی است ...

می گويند رايش اتمی است ...

می گويند، می گويند، می گويند ...

چه چيزی در مورد اين مرد وجود دارد که آنها را اينقدر نگران کرده؟

آنقدر نگران کرده که حاضرند برای مقابله با انديشه هايش به ماجراجويی متوسل شوند.

چه ايده جديدی را ارائه کرده که اپوزيسيون ايرانی را در داخل و خارج مملکت اينقدر به خشم آورده؟

شخصی که جورج بوش و جنگ افروزان آمريکايی/اسرائيلی خطرناک می دانند از چه لحاظ می تواند خطرناک باشد؟


نظرات:
mishe shoma begi che idea jadidi eraae karde ahmadi nejaad? merci.
 
To Ahmadreza: If you read English, please refer to:

http://ahmadinejadquotes.blogspot.com/
 
ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©