۹/۱۴/۱۳۸۶

!آخرين خبر: خطر جنگ مرتفع شد

با همه سروصدايی که بر سر گزارش اخير اطلاعاتی به پا شده، مجله تايم مقاله ای داشت که فکر کنم بهترين تحليلی است که می توان از اين گزارش کرد. اين مقاله نوشته «رابرت باير» است که قبلاً جاسوس سيا بوده است.

در اين مقاله به اين نکته اساسی اشاره شده که چطور خود بوش برای خاموش کردن صدای نيوکان ها در دولتش باعث شد که اين گزارش افشا شود.

مقاله را بخوانيد و نفس راحتی بکشيد:

Was Bush Behind the Iran Report?


نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©