۱/۲۹/۱۳۸۷

فساد؟ کدوم فساد؟ همش حسادت است

فکر کنم اين يکی از مهم ترين سخنرانی های احمدی نژاد در طول رياست جمهوری اش بوده است که بی پرده در مورد موضوع فساد در جامعه ايرانی صحبت کرده است. ولی طبق معمول، رسانه های غربی به تنها موضوعی که اشاره کرده بودند اين بود که وی جريانات ۹/۱۱ را زير سوال برده. آيا اين همان چيزی نيست که بسياری از خود آمريکايی ها می گويند؟ خودشان می گويند که بوش و دار و دسته از جريانات ۹/۱۱ سوﺀ استفاده کردند که به عراق حمله کنند. ولی وقتی احمدی نژاد همان حرف را می زند، خانم کلينتون کفری می شوند. انگار کسی به خوار مادرشان فحش داده. خيلی از سايت های ايرانی هم طوطی وار به همين موضوع پرداخته اند و بقيه جريان را ناديده گرفته اند.

فکر کنم ديگر پرونده احمدی نژاد تکميل شد. تا بحال می گفتند هولوکاست را انکار می کرده، حالا می توانند بگويند که ۹/۱۱ را هم انکار می کند.

صحبت های احمدی نژاد بيشتر در مورد فساد بود و چطور قدرت های مافيايی در داخل ساختار حکومتی وجود دارند که با بدنام کردن و کارشکنی نمی گذارند کسی جلوی کارشان بايستد. مثال هم زياد می زند، با اينکه همه اش سربسته است.

ولی انگار هميشه اينطور نبوده. انگار زمانی هم بوده که در ايران فساد وجود نداشته.

ميگی نه، به اين مصاحبه مايک والاس با شاهنشاه توجه کنيد. از قرار معلوم معظم له عقيده داشته اند که در ايران فساد وجود ندارد و در حقيقت در ممالک غربی بيشتر فساد وجود دارد.


ايشان «حداقل پنج سازمان بازرسی» برای مبارزه با فساد داشته اند. لابد سرکرده هايش هم اسدالله علم و ديگر مليجک ها و چاپلوسان درباری بوده اند. خودش هم خب ، سر دسته شان بود.همين را می خواستم بگم. حالا همه می تونيم برگرديم سر کارهامون و به لجن پرانی ادامه بديم. انگار هيش طور نشده. والله!


نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©