۳/۲۳/۱۳۸۸

آقای احمدی نژاد برنده شد

آقای احمدی نژاد برنده شد. رهبری می گويد که همه بايستی نتايج اين انتخابات را بپذيرند.

حالا آقای احمدی نژاد مانده و اين جماعت


يا اين جماعتيا جماعت دانشجو، يا جماعت فرهيخته؟ يا گروه های زنان، يا هر کس که به نحوی با اين شيوه حکومتی مشکل دارد.

کسانی که در مقابل سفارت خانه ها و کنسولگری ها جمع شده بودند و «احمدی بای بای» می خواندند.

ميليون ها ايرانی که در سرتا سر گيتی در خود تبعيدی به سر می برند و به موسوی رأی دادند چون روزنه اميدی می ديدند که رئيس جمهور آينده دست از اين چرندگويی ها بردارد. عقده خود بزرگ بينی نداشته باشد. دست از سر هولوکاست و مديريت جهانی و غيره و غيره بردارد. قبول کند که در ايران همه نظرات و سليقه ها می توانند آزادانه ابراز شوند.

در عوض همه سرخورده و مأيوس با خودشان عهد کردند که ديگر گول «آخوند» را نخورند و در چنين انتخاباتی شرکت نکنند.
تحريمی ها را ببين که چه بادی در غبغب انداخته اند. مخالفين نظام را ببين که چطور در تلويزيون و رسانه ها جولان می دهند و در اتاق های فکری شان و در مجامعشان شامپاين باز کرده اند.

اينست نتيجه ای که رئيس جمهوري مردمی مان در پی اش بود؟ آبرو ريزی بيشتر براي نظام؟

اگر امام به بهانه حفظ و حراست نظام همه گروه های چپ و کمونيست را قلع و قمع کرد، جانشين امام به بهانه ای مشابه همه گروه های ليبرال را قلع و قمع می کند.
اگر کسی بگويد که اين انتخابات بيشتر به کودتا شباهت دارد، آيا می توان از او ايراد گرفت؟

ايران برای همه ايرانيان؟ فکر نکنم.


نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©