۱/۲۳/۱۳۸۵

آشتی ملی به روايت نومحافظه کاران آمريکايی و همدستان

مقاله ای را در روزنامه «استار» چاپ تورنتو می خواندم که در مورد يک بانک داده های تازه است که خواهران برومند به راه انداخته اند. اين بانک داده ها که به صورت آنلاين هم در دسترس است از قرار معلوم در مورد اشخاصی است که تحت رژيم اسلامی اعدام ويا ترور شده اند. البته به موارد ديگر نقض حقوق بشر هم می پردازد که شامل کودکانی می شود که برای پاکسازی مين های زمينی به جبهه فرستاده شدند.

در جايی از اين مقاله گفته شده: «اين اولين مرحله برای تشويق در تشکيل يک کمسيون حقيقت جويی و آشتی ملی است.»

آشنايی هم مقاله ای را از «وال استريت جورنال» برايم فرستاده که در مورد همين بانک داده ها بود. نويسنده آن مقاله شخصی به نام «فرانسيس فوکوياما» است که از اعضای بنيانگذار سازمانی در آمريکاست که همه نومحافظه کاران آمريکايی در آن عضويت دارند. اين سازمان که «پروژه برای قرن نوين آمريکايی» نام دارد، يک اتاق فکر دست راستی است که جب بوش (برادر جورج بوش)، ديک چينی، لوئيس ليبی، دونالد رامسفيلد و پل ولفوويتز به اضافه بسياری اشخاص ديگر راه انداخته اند و هدف اصلی اش به وجود آوردن فضايی در سرتاسر دنياست که آمريکا بتواند به برتری نظامی، اقتصادی و استراتژيک خود ادامه دهد.

خود خواهران برومند هم در سازمان های دست راستی منجمله «صندوق ملی برای دموکراسی» و سازمان های دست راستی ديگر عضويت داشته و در آنها فعال هستند.

در جايی از مقاله، فرانسيس فوکوياما به اين نکته اشاره می کند که اين بانک داده ها کاملاً بی طرفانه بوده وکشتار عوامل ساواک به اضافه اشخاص ديگر منجمله اعضای مجاهدين خلق را مستند می کند.

با توجه به سوابق اشخاصی مانند فوکوياما و خواهران برومند در مخالفت با رژيم اسلامی به نظر بسيار بعيد می آيد که چنين بانک داده هايی منصفانه و بی طرف باشد. از سوی ديگر اگر فرض کنيم که اين بانک داده ها به عنوان اولين گام در به وجود آوردن کمسيون حقيقت جويی و آشتی ملی باشد، بايستی ديد چنين کمسيونی ازمنافع چه گروهی پشتيبانی خواهد کرد.

در کشورهايي که چنين کمسيون هايی برقرار شده معمولآً برای رسيدگی به جنايات رژيم های سابق بوده است. معروف ترين آنها کمسيونی بود که تحت نظارت دزموند توتو، کشيش آفريقای جنوبی تشکيل شد که به جنايات رژيم آپارتايد رسيدگی کند. ولی اين کمسيون بعد از به روی کار آمدن دولت جديد آفريقای جنوبی شروع به کار کرد و نه قبل از آن. تا آنجايی که من خبر دارم، رژيم اسلامی هنوز در ايران بر سر کار است و هنوز سقوط نکرده که اين خواهران گرام به فکر راه انداختن کمسيون حقيقت جويی و آشتی ملی افتاده اند. ويا شايد چيزی را می دانند که ما از آن خبر نداريم...

با توجه به اينکه مقاله «وال استريت جورنال» به قلم يکی از سردمداران نومحافظه کارانی است که از وقايع ۹/۱۱ استفاده کردند تا سلطه خود را در خاورميانه افزايش دهند، به نظر می رسد که چنين بانک داده هايی از اهداف چنين گروه هايی پشتيبانی می کند. رسيدگی به جنايات هر رژيمی بايستی توسط اشخاص و سازمان هايی برگزار شود که در بين مردم آن کشور مشروعيت داشته و از لحاظ بين المللی به عنوان سازمان های بی طرف و منصف شناخته شده باشند. اتاق های فکر نومحافظه کاران آمريکايی صلاحيت انجام چنين امر مهمی را ندارند. حالا هر چه قدر هم به طبل بی طرفی و منصفانه بودن بکوبند، هنوز صدای خالی از آن بيرون می آيد.


در همين رابطه: مقاله تورنتو استار در مورد اين بانک داده ها

در همين رابطه: اميد، بانک داده های خواهران برومند

وقت کرديد، اين را هم بخوانيد: آزادی به شيوه آمريکايی


نظرات:
the link is not available anymore
 
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Abdorrahaman_Boroumand_Foundation

have you seen

I could never take money from these people

besides who would earn money from listing those who gave their life for democracy

I would have got volunteers to set up the site instead of selling to those who really do not care for our people

the whole thing is so sad
 
Dear Anon, I wasn't quite sure if you were sarcastic when you said "I could never take money from these people." Just because there is "democracy" or "freedom" in the name of an organization, it does not mean they're after promoting either one of these ideas. As a matter of fact, in majority of cases, they do exactly the opposite. In the same link that you gave, it’s mentioned that the Broumand Foundation received NED funding. I’d like you to read the following article to the end. It tells you something about the so-called National Endowment for Democracy (NED):

http://www.iefd.org/articles/trojan_horse.php
 
hi
I was not sarcastic at all.I wish the list was published by neutral people who were not supported by US.

the same people sit with a**holes like Michael A. Ledeen
http://www.defenddemocracy.org/programs/programs_show.htm?doc_id=163421&attrib_id=10215

what a shame
best
 
oh and thanks for the link

I already knew about them. thanks anyhow
 
Dear Anon, I did not get your meaning . So I guess we're on the same page. Thanks.
 
ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©