۱/۰۳/۱۳۸۶

مدافعين ميراث فرهنگی

خشايارشا

همانطوريکه از قبل پيش بينی کرده بودم، دولتمردان ايرانی هم به جمع ده ها هزار پتيشن نويس و بمب گذار پيوسته اند و يکی يکی فيلم ۳۰۰ را محکوم می کنند.

آخريش حضرت آيت الله رفسنجانی است که در خطبه نماز جمعه به دفاع از تاريخ ايران پرداخت و گفت:

«آثار جنايت اشغالگران ايران در آن زمان هنوز در تخت جمشيد قابل مشاهده است اما آن‌ها اين را نمي‌بينند و صحنه را غيرواقعی نشان داده‌اند... مي‌خواهند شرايطی كه الان در فضای رسانه‌های جهانی عليه ايران درست كرده‌اند را هم به سابقه‌ی تاريخی ايران هم بكشانند. اين طور جنايات تاريخی و ادبياتی برای بشر گران تمام مي‌شود و ما بايد جواب منطقی درستی آن هم به زبان ادب و هنر و تصوير به اين مساله بدهيم.»

حالا يک نفر از جناب آيت الله بايستی بپرسد که باد شکم به شقيقه چه ارتباطی دارد. و اگر اسکندر تخت جمشيد را از بين برد، دولتمردان ج.ا. همان چند تخته سنگی که باقی مانده بود را هم به فراموشی سپرده اند که آه هر بازديدکننده ای را در می آورد. فقط بايستی سفری به خرابه های پاسارگاد و تخت جمشيد بکنيد و آثار اين سهل انگاری را از نزديک ببينيد. حالا هم که می خواهند يک سد عظيم را آبگيری کنند که هرچه باقی مانده بود هم به زير آب برود.

اينها حتی ميراث بعد از اسلام را هم به فراموشی سپرده اند. به اصفهان سفری بکنيد و نشانه های سهل انگاری را از نزديک ببينيد. بعد هم می آيند و آن بنای مهيب را در کنار ميدان نقش جهان می سازند. باز هم خدا پدر يونسکو را بيامرزد که باعث تخريب اين غول بی شاخ و دم شد.

البته جناب آيت الله خيلی ظريف تشريف دارند. نمی خواهند به هيچوجه از تاريخ «طاغوتی» ايران پشتيبانی کرده باشند. صرفاً متذکر می شوند که بيگانگان وحشی بودند. حرفی از خشايارشا نيست.

نکته: دوستم هايده که به تازگی با او آشنا شده ام نکته جالبی را در يکی از کامنت های پست قبلی مطرح می کند. در طول جريان گروگان گيری و بعداز آن در طول جريانات ۹/۱۱، بسياری از ايرانی های مقيم آمريکا که می خواستند هويت واقعی شان افشا نشود، هروقت کسی ازشان می پرسيد کجايی اند می گفتند «آی ام پرشين!» هنوز هم کسانی هستند که اينقدر از هويتشان شرم دارند و به آن امپراتوری باستانی چسبيده اند که خودشان را «پرشين» معرفی می کنند. ولی حالا همه چيز تغيير کرده، ديگر کسی نمی خواهد «پرشين» باشد. همه ناغافل ايرانی شده ايم. آنهم ايرانی دوآتشه.

اينهم يک ويدئوی خنده دار: I am not Iranian, I am Persianنظرات:
One thing we have to give them is that they have certainly put Iran on the map. When I came to Canada in the early '70s, I told someone, in answer to his question about my nationality, that I was "Iranian." He said: "What? Uranian?" -- having apparently never heard of the country. I guess "Persian" is better than "Uranian," anyway. I just hope they don't have it wiped off the map now...

--Alireza
 
During the last few weeks two things from the TV (news) made me really laugh.
One was the way BBC was handling the Zimbabwe issue - the way they bleat about Mugabe etc (considering that the English have lost a lot in that country because of him).
Another was IRI TV complaining about the movie 300 and also glorifying the pre-Islamic Persian Empire.

Anyhow, I am really interested to know your view, on why a state should spend money on preserving these kinds of historical remains. Unless a tourist company does that, because it would be business for them. My feeling is that more money is spent on these things than on preserving nature parks and ecosystems, which are far more essential. Don't you think?
 
Dear Zaffroon, I don't get satellite feed and therefore cannot watch IRI TV. But when I was in Iran, it seemed to me what the propaganda apparatus of the government (i.e. IRI TV) tries to do is to create a sense of Islamo-nationalist feeling among the population. On one hand they bombard the audience with propagandistic rhetoric, but on the other hand they try to pay no attention to the ancient empire. So this phenomenon that you mentioned should be something new.
As for preserving the pasts, I think it's also important and not just for tourism. Just imagine if a government decides to bulldoze all the historic sites. I think something valuable will be lost forever.
 
ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©