۸/۱۴/۱۳۸۶

انقلاب کراواتی

بعد از انقلاب های مخملين در اروپای شرقی، چشممان به انقلاب کراواتی ها در پاکستان روشن شد. انگار تنها گروهی که از حکومت ديکتاتوری در پاکستان واقعاً دلخور شده اند، طبقه مرفه وکلا هستند که می خواهند هرطوری که هست زمام امور را در دست بگيرند و سوگلی محبوب غرب را جانشين ديکتاتور پاکستان کنند. البته شک دارم که اين جماعت کراواتی شعار «مرگ بر ديکتاتور» را سر داده باشند. بقيه ملت پاکستان هم در فقر مطلق زندگی می کنند و نمی دانند دموکراسی خوراکی است يا پوشاکی.

می گويند در آخرين روزهای ديکتاتوری در ايران، سفير آمريکا با شاه ملاقات می کند و از وی می خواهد که برای چند روزی مملکت را ترک کند تا آب از آسياب بيفتد و آنوقت دومرتبه با سلام و صلوات، مثل زمان کودتای بيست و هشت مرداد برگردد سر قصر و زندگی اش. شاه می دانست که راه برگشتی برايش باقی نمانده و همان راهی را می رود که پدرش رفت. برای همين هم بود که در فرودگاه مثل ابر بهار اشک می ريخت.

حالا هم آمريکا تصميم گرفته که زمان رفتن يک ديکتاتور ديگر است. و حتی برايش جانشين هم تعيين کرده اند که يک خانم سفيد پوست (در مقابل بيشتر پاکستانی ها که قهوه ای پوست هستند) و از خانواده اشرافی است. اين خانم که سخت طرفدار آمريکا و سياست های آمريکا در منطقه است، قرار است دموکراسی را در پاکستان برقرار کند. چون از قرار معلوم دموکراسی از نان شب هم واجب تر است. حالا اگر از نوع دست نشانده باشد ، مثل دموکراسی در عراق و افغانستان که ديگر چه بهتر.

پرويز مشرف هم دارد آخرين تقلاهايش را می کند. می داند که زمان رفتن است ولی فکر کرده می تواند با اينکار ها با خواسته های «جامعه جهانی» مقابله کند.

مشرف می رود، مردم پاکستان به زندگی نکبت بار ادامه خواهند داد و برای آنها آب هم از آب تکان نخواهد خورد.

ولی در اين ميان خواسته «جامعه جهانی» برای استقرار دموکراسی در پاکستان تحقق پيدا می کند.نظرات:
I'm not sure if I agree with you analysis here, but partially because it is hard to tell what is going on in Pakistan given the way the press is covering it. The US press has been shallow and unhelpful as usual, and i haven't even seen any coverage or analysis in the Iranian press.

I also am not sure about whether they prefer Bhutto to Musharraf. If Musharraf falls, all hell will break loose, and I don't think Bhutto will be able to contain it. The US needs a strong man dictator like Musharraf to contain the rise of Qaeda type fundamentalists in the country (not that he has done such a great job of that, but he can still do better than Bhutto)
 
Hi Niki, You might be right. Perhaps his time is not up yet. But we all know how dispensable these dictators are. As for Bhutto, I think it’s very strange that the whole media thing has decided to forget about her shady past and portray her as Ms Democracy/Rule of Law. I just thought it was funny the most despicable segment of the society (any society) leads this protest and the fundamentalist segment who one might have thought would like to see him go, has decided to stay away. One reporter was saying their suits and ties have become a symbol of this uprising! Isn't that hilarious? Suits of the world unite!
 
As far as I know, the educated middle class in Pakistan are not properly presented in the political scene of Pakistan. Lawyers and other professionals truely demand democracy but they don't consider Bhutto as their saviour. Bhutto's base is among the rural uneducated but not religiously extremist people, and she is as corrupt as Nawaz Sharif and as dictator as Musharraf.
Read more at my blog:
http://e-diasporan.blogspot.com/2007/11/sad-days-for-pakistan.html
 
Hi Saeed. I read your piece. I’m not surprised that only a few people showed up to protest at the consulate, considering the large Pakistani population in Toronto. A protest by the "keraavaati" class is a new phenomenon and cannot be popular amongst the general population. Bhutto tries to give it a popular look, but she belongs to the same class as the lawyers. Pakistan is a dictatorship, it’s always been. So why people should protest against these so-called “emergency measures”? Was it a democracy before and now because of these measures, it’s not any more?
 
No No You just simplifies the case Mosharaf is definitely a pro American governor and not a cruel dictator
 
ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©