۱۲/۲۸/۱۳۸۵

باز هم در باره ۳۰۰

جان استوارت يک برنامه کمدی- خبری در آمريکا دارد که خيلی طرفدار دارد. اين کليپ را در سايت «حقيقت ايرانی» ديدم که صبح اول صبح ما را روده بر کرد. شما هم ببينيد:

Stewart on 300

ما هم در اين مورد نوشتيم ولی کسی محل نگذاشت: ۳۰۰

سال نوی همگی هم مبارک!

پ.ن.: راستی اين چه کرمی در من است که بايد هميشه طرف اقليت فکری را بگيرم؟ چرا نبايد به تاريخ چندين و چند هزارساله مملکتمان اينقدر افتخار کنم که بتوانم هر آشغالی که کمپانی های هاليوودی به خورد خلق الله می دهند تا يک «باک» در بياورند را پيراهن عثمان کنم؟ همانطوريکه دو دهه قبل جماعتی خشک مغز و خشکه مقدس کتاب يک نويسنده درجه سه را آنقدر بزرگ کردند که حالا ميليونر شده و دارد به ريش همه آنها (ماها) می خندد. حالا هم مردان سفيد در کمپانی وارنر در قصرهای شيشه ای شان نشسته اند و به فکر قسمت بعدی فيلم ۳۰۰ هستند. ولی شايد اين بار عرب ها را هدف قرار دهند. چون از هرچه بگذريم، عرب ها را صبح تا شب توی سرشان می زنند و کسی هم صدايش در نمی آيد.

برچسب‌ها:


نظرات:
Happy new year to you. I Enjoy your blog a lot. I would be pleased if you would visit mine (time permitting).

Thanks,
 
It has been said that this movie has temporarily united the California expatriates (or ex-patriots) with Iranian conservatives. That may be true on the surface, but the California crowd's criticism may have little to do with patriotism. Rather, they are worried that people might get the idea, God forbid, that imperial Iran wasn't so great after all...

--Alireza
 
نوروزت پیروز محمد جان
 
ممنون ار لینک به کلیپ
 
ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند<< صفحهٔ اصلی
:رأی بدهيد Balatarin

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]

تنها با ذكر كامل منبع ، استفاده از مطالب وبلاگ آزاد است ©